GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Namen grafičnega oblikovanja je, da do ciljne skupine ljudi prenese neko idejo ali sporočilo. Tako grafični oblikovalec z različnimi metodami in s pomočjo računalniških programov med sabo združi barve, črke, simbole in slike, s katerimi sporočilo, ki ga naročnik želi sporočiti okolju, kar najbolje predstavi.

  • Izdelava logotipa /prepoznavnega znaka / slogana za podjetje
  • Izdelava in posodobitev spletnih strani
  • Izdelava in dizajn publikacij (revije, časopisi, knjige)
  • Izdelava embalaže (plastenke, škatle, vrečke)
  • Izdelava reklam, plakatov, jedilnikov, vizitk, voščilnic in čestitk

Tako vidimo, da obstaja veliko področij, kjer je grafično oblikovanje nepogrešljivo in brez katerega si enostavno ne bi mogli predstavljati končnega izdelka.

Najprej si mora oblikovalec celoten izgled izdelka zamisliti v svoji glavi. Za to je dobro, da se o vsem pogovori z naročnikom in da mu le-ta pove vse svoje želje in zahteve. Nato sledi skiciranje oziroma prenos ideje na papir ali v digitalno obliko. Ko je enkrat začeten izgled izdelka dodelan, sledi druga faza. V tej fazi oblikovalec ustvari ali poišče ustrezno pisavo, ki se bo lepo ujela z zamišljenim grafičnim osnutkom. Ves čas pa se oblikovalec ukvarja z izborom barv iz bogate barvne palete in barvne odtenke prilagaja celostni podobi izdelka, ki nastaja.
Sledi ureditev vseh teh elementov v končno grafično podobo. V tej fazi oblikovalec začne združevati posamezne elemente med sabo, jih dopolnjevati ter jih postavljati v končno obliko. Ta faza je zelo pomembna tako za naročnika, kot tudi za grafičnega oblikovalca, saj se v tej fazi tvori končen izdelek. Nekateri mislijo, da tu oblikovalec le enostavno združi vse komponente, a to ni res. Pomembno je, da so izbrane prave barve in velikosti tako slik kot črk. Prav tako je pomembna njihova oblika in tudi sama postavitev na stran, pri čem pa je potrebno paziti še na ustrezno postavitev za tisk. Zato mora grafični oblikovalec pri oblikovanju poznati vse zakonitosti barv ter vedeti, kaj lahko kombinira s čim in česa se mora izogibati. Ob tem pa mora imeti v mislih tudi želje in zahteve naročnika, saj je naročnik tisti, ki mora biti na koncu zadovoljen.

Prepričani ste lahko, da bo vaš grafični izdelek narejen dobro in kvalitetno ter da boste z njim svojim strankam povedali točno tisto, kar si želite. Slika velikokrat pove več, kot pa tisoč besed.


NAŠE REFERENCE